About Trung Quốc

Trung Quốc - Đất nước nhiều danh lam thắng cảnh nhất thế giới. Tô Hàng Nhị Châu,  Côn Minh, Nam Minh, Phượng Hoàng Cổ Trấn