About Hàn Quốc - Nhật Bản

Khám phá Nhật Bản. Đất nước nổi tiếng vì chất lượng các sản phẩm. Nơi người dân chăm chỉ làm việc đến 16h một ngày.

Hàn Quốc - Kinh đô điện ảnh Châu Á. Nơi khởi nguồn của những bộ phim tình cảm ăn khách nhất thế giới